TCFD-aktiviteter foråret 2020

En lang række danske investorer og virksomheder ser klimaændringer som den største udfordring for deres langsigtede investeringer og markedets udvikling. Som led i at give et aktivt svar på udfordringen og for at kvantificere, hvilken betydning ændringen konkret vil have for dem, har enkelte tilsluttet sig TCFD, the Task Force on Climate-Related Disclosures: AP Pension, ATP, Danske Bank A/S, MP Pension, Nykredit, P+, PenSam, PensionDanmark, PKA Pension og Sampension hhv. Mærsk og Ørsted.

For at understøtte udviklingen i Danmark og bringe parterne sammen planlægges nedenstående forløb lanceret i foråret 2019. Omtalen vil blive opdateret og annonceret, efterhånden planlægningen skrider frem.

Alle datoer er tentative.

Ramme

  • Scenarie: SDS 2 ºC
  • Udgangspunkt: TCFD’s anbefalinger til klimarapportering, 29. juni 2017: 1) Governance, 2) Strategy, 3) Risk management, 4) Metrics and targets
  • Målgruppe: ESG-investorer og CSR-issuers

Formøder

Som optakt til foråret 2020’s aktiviteter afholdes i efteråret 2019 et antal bilaterale møder med aktører, som ønsker at bidrage og medvirke i forløbet. Møderne aftales ad hoc og gerne efter kontakt fra aktørerne.

Ønsker du at mødes med os, kontakt Jens Prebensen, jp@csr-link.dk

Frankfurt

Det egentlige forløb indledes med en introtur til Frankfurt, som huser den Europæiske Centralbanks hovedkontor, og står til at blive EU’s nye finansielle centrum efter Brexit. Sigtet er at mødes med rådgivere, investorer og virksomheder, der er aktive inden for TCFD, for at høste af deres erfaringer og få deres råd til at komme godt fra start med TCFD-indsatsen.

Dato: fortrinsvist december 2019 (2 – 3/12) ellers begyndelsen af marts 2020 (2 – 3/3)

Workshops

Deltagerne i forløbet arbejder på 4 møder i foråret med klimascenarier med henblik på at påbegynde egen TCFD-rapportering. Som ved de tidligere ESG-aktiviteter sigter workshoppene mod at samle såvel investor- som issuersiden til dialog og vidensudveksling.

Møderne bygges op efter SDS-2 ºC scenariet med udgangspunkt i TCFD’s anbefaling for kerneelementer i finansiel rapportering af klimadata fra juni 2017, i.e. Metrics and targets, Risk management, Strategy og Governance.

Møderne katalyseres med indlæg ved finansielle institutioner og eventuelt issuers. EU-kommissionens kontor i Danmark har meddelt, at de støtter møderne med et indlæg.

Datoer: 16/3, 30/3, 20/4 og 4/5

London

London-turen er deltagernes mulighed for at fremlægge deres TCFD-planer til en kritisk gennemgang for internationale eksperter. Der forventes besøg hos 3 – 4 eksperter med sessioner à 3 timer.

Dato: 2 – 3/6 (bemærk pinse d. 31/5 – 1/6)