Rundbordsmøde om ESG-rating 7. okt. 2019

FTSE-sessionen, London 2019

En kommende ESG-ratingvejledning, der udarbejdes som et spin-off  på fire møder afholdt i foråret (ESG rating sessions) og en London-tur i juni (ESG trip), løfter en flig af tæppet og giver råd til, hvordan virksomheder og investorer kan få større udbytte ud af deres arbejde med ESG-rating.

På rundbordsmødet drøftes ESG-rating, og deltagerne får mulighed for at kigge i og kommentere på ratingvejledningen, inden den udkommer senere på året.

Program

 • 09:00 Registrering
 • 09:30 Velkommen
 • 09:45 Session 1: ESG-rating i et issuer perspektiv
  Panel:
  – CSR & Compliance Manager Kristina Kunigenas, Dampskibsselskabet NORDEN
  – Head of Group Ratings Per Törnqvist, Danske Bank
 • 11:00 Pause
 • 11:15 Session 2: ESG-rating i et investor perspektiv
  Panel:
  – Vice President, ESG/Risk Management Henrik Thomsen, Kirkbi
  – Senior porteføljemanager David Orr, Sparinvest (UK)
 • 12:30 Frokostpause
 • 13:00 Session 3: Engagement for improving rating
  Panel:
  – Associate Director Palle Ellemann, Sustainalytics
  – CR manager Christoffer Quist Weesgaard, Coloplast
  – Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen, Nykredit
 • 14:15 Pause
 • 14:30 Session 4: Supplements to rating
  Panel:
  – Director, Nordics Magnus Kristensen, Hermes
  – Associate Vice President Carsten Borring, NASDAQ Copenhagen
 • 15:45 Opsummering og afsluttende bemærkninger

Der tages forbehold for ændringer. Hver session indledes med en introduktion til den nye vejledning i ESG-rating performance ved CEO og stifter Glenn Frommer, ESG Matters.

Sessionerne afholdes på engelsk ved deltagelse af ikke-dansk talende.

Pris

300 DKK pr. session. Der kan frit vælges mellem sessionerne. Frokost kan tilkøbes. Mødet afholdes ved mere end 10 tilmeldte.

Mødested

Københavnsområdet

Tilmelding og kontakt

Jens Prebensen, jp@csr-link.dk