CSR-lingo for ESG-investorer 2019

Fire CBS-professorer bygger på fem kurser i efteråret bro mellem CSR og ESG. I mange henseender kan dialogen mellem issuernes CSR-afdelinger og ESG-investorerne, ja, for den sags skyld også issuernes egne Investor Relations-afdelinger, med fordel styrkes. For der er ofte en tydelig og betydelig forståelseskløft, som ikke bare bunder i forskellig faglig orientering, men desuden er sproglig og kulturel. På de fem kurser giver professorerne en gennemgang af nogle af de væsentligste CSR-områder med fokus på teori og termer og inviterer til dialog om det helt afgørende samspil mellem CSR og ESG.

Program

  • Oct. 21: Introduction to CSR and terms by professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, CBS
  • Oct. 28: Governance and organization by professor Jeremy Moon, CBS
  • Nov. 11: CSR strategy and management by professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, CBS
  • Nov. 18: CSR drivers and impact investment by professor Kai Hockerts, CBS
  • Nov. 25: ESG Metrics: From CSR to ethical capitalism by associate professor Martin Skrydstrup, CBS.

Kurserne foregår på engelsk ved deltagelse af ikke-dansk talende. Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Der afsættes på kurserne tid til at drøfte CSR-problemstillinger og egne CSR-udfordringer, både med professorerne og de øvrige deltagere.

Målgruppe

  • Investorer, fx Portfolio Managers og analytikere i pensionsselskaber, banker og investeringsfonde etc.,
  • IR funktioner i virksomheder, og gerne CEO/CFO’s
  • Rating Agencies, investeringsrådgivere.

CSR-ansatte, som gerne vil genopfriskes eller øge indsigten, er naturligvis ligeledes meget velkomne.

Der uddeles diplom efter deltagelse. Efter afholdelsen modtager deltagerne et kompendium i CSR-lingo baseret på kurserne.

Mødested og -tid

Kurset afholdes i københavnsområdet kl. 14 – 17.

Pris

9.800 DKK, ekskl. moms. Kurset afholdes ved mere end 8 tilmeldte.

Tilmelding

Jens Prebensen, jp@csr-link.dk