Kommende aktiviteter

Improving ESG Rating Performance

– A Stepwise Guideline for Issuers and Investors

Hvordan kan en virksomhed forbedre sin ESG-rating? Og hvordan sikrer en investor sig mod at gå galt i byen på ESG-rating?

Det giver CSR LINK’s ESG-ratingvejledning gode forslag til. Vejledningen, der er udarbejdet som et spin-off på en række workshopsessioner og en delegation til London i første halvår 2019, rummer observationer på, hvor det ofte halter hos issuers og investorer i forhold til ESG-rating, og kommer med råd til, hvordan der organisatorisk kan arbejdes frem mod bedre rating for issuers henholdsvis bedre anvendelse af ratings for investorer.

Find vejledningen her (kun på engelsk): Improving ESG Rating Performance

Ønsker du en gennemgang af vejledningen, kontakt Jens Prebensen, jp@csr-link.dk.

Forår 2020: TCFD

Der planlægges en TCFD-introtur til Frankfurt, en række TCFD-scenarie workshops samt en peer review tur til London. Alt sammen fra marts til juni 2020.

Som optakt til aktiviteterne afholdes bilaterale møder med aktører, virksomheder og investorer – kontakt os gerne for at aftale et møde.

Følg med i planlægningen her: TCFD

Nyhedsbrev, bilaterale møder og yderligere oplysninger/afklaring: kontakt Jens Prebensen, jp@csr-link.dk